Reisvoorwaarden

arts afu-menaAlgemene Tour regels:
De vaste tourroute kan enigzins worden gewijzigd als de weersomstandigheden en/of waterstanden dat vereisen. Het gaat primair om uw veiligheid.  De geplubliceerde tarieven op deze  site zijn onder verbehoud van wijzigingen en zijn vermeld in Euro’s.  Kinderen  beneden twaalf (12 ) jaar betalen 50% van gepubliceerde tarieven

Betalingen:
Bij boeking dient er een aanbetaling van 10% van de reissom worden voldaan . Het restant bedrag moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de reis worden voldaan.

Na ontvangst van je boekingsformulier sturen we je een bevestiging/factuur.
Hiervan  dien je dan je aanbetaling te doen van 10% bij de:
RBC Royal Bank (Suriname) N.V. Kerkplein nr.1
Rekeningnummer: US Dollars 1000353092    
Rekeningnummer: EURO 1000353106
Swift code:RBTTSRPA .t.n.v. Afu-Mena N.V.

 Verzekering:
Goed verzekert,rustig op reis.Vergeet Uw reis- en annuleringsverzekering niet af te sluiten bij je verzekeringsmaatschappij.

 Annuleringsvoorwaarden:
Annulering van de reis door een reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden.
Als je gedwongen bent een reis voor vertrek te  annuleren, ben je de volgende bedragen  verschuldigd:

 •  tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom, of de geldende minimum aanbetaling;
 • van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 35% van de reissom;
 • van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
 • van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
 • van 14 dagen tot   7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
 • van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
 • vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom.

travel1

Aansprakelijkheid:

 • Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door Mena-eng verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s. Bij de uitvoering van de reis kan dan ook nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor de Mena-eng aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van of de gehele reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze  veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de Mena-eng
 • Mena-eng is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen  handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.
 • Mena-eng is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma die voortvloeien uit gewijzigde omstandigheden van culturele aard.
 • Mena-eng is ook niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage,reisbescheiden en reisdocumenten
 • Mena-eng is verder niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het nalaten van inentingen en gezondheids preventiemaatregelen.

Natuurbehoud is zelfbehoud. Wij vragen u daarom geen planten en dieren  uit deze gebieden mee te nemen.

Wie kan er mee:
Onze reizen zijn speciaal samengesteld voor mensen met een avontuurlijke inslag. Er is beslist geen comfort of luxe in het binnenland. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Het enige wat u nodig hebt is een goede conditie en dat u goed ter been bent. Medicijngebruik hoeft geen belemmering te zijn. Neemt u er wel voldoende van mee en stel de gids van eventuele noodzakelijke medische behandelingen op de hoogte, zodat hij in noodgevallen kan helpen.

Begeleiding:
 Elke tour wordt geleid door een ervaren reisgids welke het gebied en de omgeving waar de tour naartoe gaat heel goed kent, de taal van de lokale bevolking beheerst en verstaat. De gids is nederlands en engels sprekend. Wij vragen je beleef goed samen te werken met onze gidsen en de beslissingen, die zij nemen in het belang van jouw veiligheid, stipt op te volgen.

Paspoort
 Zorg dat je paspoort bij terugkeer nog minimaal een half jaar geldig is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de benodigde reispapieren en vaccinaties.

Nota bene
 Mena-eng Tours & Incentive Travel is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op deze site

Reis mee met ons!!!
Meer info:  info@@mena-suriname.com 
of bel (+597)421533 – (+597)8873523.