We promote environmentally responsible mining by transferring the method of mercury-free mining to the small scale miners.

Afu-Mena Gold International

Afu-Mena levert goud dat op een milieu verantwoorde manier is gemijnd door lokale mijnbouwers. Wij werken hiervoor samen met NGO’s die de lokale mijnbouwers zelf hebben opgericht. Wij kopen het goud van hen op. Dit goud wordt vervolgens gezuiverd en verwerkt totdat het gereed is voor de verkoop op de lokale markt of voor de export. Voor de zuivering, verwerking en verkoop van het goud, werken wij samen met diverse lokale en internationale partners. 

Wij stimuleren het milieu verantwoord mijnen door de methode van het kwikvrij mijnen over te brengen op de mijnbouwers. 

Kernwaarden

Onze kernwaarden geven weer wat wij belangrijk vinden en hoe dit onze manier van werken beïnvloedt. 

  • Transparantie en Openheid: We staan voor het afsluiten van heldere contracten. We zijn eerlijk over de kosten en baten. 
  • Creativiteit en Innovatie: Wij denken out of the box en verkennen zowel letterlijk als figuurlijk gebieden die nog niet in kaart zijn gebracht.
  • Duurzaamheid en Betrouwbaarheid: we zijn een professionele organisatie die Corporate Social Responsibility als haar hoogste prioriteit beschouwt. We sluiten eerlijke overeenkomsten en streven win-win situaties na.

Contact

Heeft u vragen over onze handel in GOUD  en service, neem dan gerust contact met ons via info@afu-mena.com  Of Mobile/WhatsApp: +597 724-3163

Corporate Social Responsibility

We zijn een professionele organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft staan. 

  • Milieu

Door het stimuleren van het kwikvrij mijnen en verwerken van goud, leveren wij een bijdrage aan de bescherming van het milieu en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. 

  • Sociaal 

We bieden ons personeel goede arbeidsvoorwaarden en sluiten eerlijke contracten met onze samenwerkingspartners. Wij vinden het belangrijk een positieve impact te hebben op de kwaliteit van leven van onze stakeholders. Wij selecteren onze samenwerkende partners zorgvuldig en werken samen met lokale gemeenschappen.

  •  Economie

Wij leveren op een ethisch verantwoorde manier een bijdrage aan de economische ontwikkeling van ons bedrijf, onze medewerkers en de lokale gemeenschappen in Suriname.