Okanisi Marron Onomastiek, Van Yaw tot Kenrich, Van Abeni tot Ruth

€ 22,49

Dit boek is het resultaat van een studie naar de betekenis, oorsprong en verspreiding van de Surinaamse Okanisi Marron (traditionele) persoonsnamen. Het boek, dat is uitgegeven door het Marroninstituut Stichting Sabanapeti, is een onmisbaar werk voor wie de Marronsamenlevingen vanaf hun ontstaan wil begrijpen. Het geeft een unieke inkijk in de Marroncultuur. Met name in de naamgeving traditie van drie van de zes Marrongemeenschappen, de Okanisi, Pamaka en Aluku. De meer dan tweeduizend en achthonderd (2800) besproken traditionele jongens-, meisjes- en uniseksnamen laten duidelijk zien hoe de cultuur, de filosofie, het denken, de religie, de taal, het milieu en de staatkundige opbouw van de Marrongemeenschappen verweven waren en een enkele keer nog zijn met de naamgeving.

 

Er wordt ingegaan op de massale introductie in 1963 van het fenomeen familienaam bij de Marrons en de verwoestende uitwerking die het registratieproces gehad heeft op de traditionele naamgeving structuur van de Marrons. Enerzijds begrepen ambtenaren in Paramaribo niets van de Marroncultuur en verstonden de Marrontalen en de daarin genoemde namen niet of nauwelijks. Anderzijds kende het grootste deel van de Marrons toen het fenomeen familienaam ook niet. (Groot)ouders, kinderen, broers en zussen kregen hierdoor totaal verschillende familienamen, waardoor sociale en culturele contexten nauwelijks of niet meer via de geregistreerde namen te traceren zijn.
De sociaal-culturele context van de traditionele Marronnamen wordt in dit boek in drie hoofdcategorieën onderscheiden: Groepsidentiteitsnamen, Yeye-namen en Persoonlijke namen.

 

In het boek ‘Okanisi Marron onomastiek. Van Yaw tot Kenrich, van Abeni tot Ruth’, wordt ook ingegaan op de historische ontwikkeling van de naamgeving traditie vanaf de slavernijperiode tot aan de jaren zestig van de twintigste eeuw en de relatie met de Afrikaanse landen van herkomst van de voorouders.

Omdat veel (persoons) namen verdraaid voorkomen in de Surinaamse plaatsnaamgeving wordt ook in dit boek enige aandacht geschonken aan de object- en plaatsnaamgeving (toponiemen).